Προληπτικά έργα αντιπυρικής προστασίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία μετέβη νωρίτερα σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά,...

Πολιτική Προστασία και ΥΠΕΝ μαζί στη θωράκιση της χώρας από πυρκαγιές

Σε πλήρη συντονισμό βρίσκονται η Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεών τους στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Αυτό...

ΥΠΕΝ: 27 ερωταπαντήσεις για τους δασικούς χάρτες

Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει αξιόπιστους δασικούς χάρτες. "Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι...

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. το 24% της νοσηρότητας και το 23% όλων των θανάτων αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και το νερό.

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική απόφαση πήρε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 1992, που όρισε την 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

 

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2021, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι «δίνοντας αξία στο νερό»

Το νερό έχει τεράστια και πολυδιάστατη αξία για τα νοικοκυριά, τη διατροφή, την κουλτούρα, την εκπαίδευση, την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου και για την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος – αξία πέραν της τιμής του. Αν παραβλέψουμε αυτή την πολυδιάστατη αξία διατρέχουμε τον κίνδυνο της κακοδιαχείρισης αυτού του αναντικατάστατου φυσικού πόρου, ο οποίος δεν είναι ανεξάντλητος. Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 του ΟΗΕ ορίζει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Χωρίς μία εις βάθος κατανόηση της πραγματικής, πολυδιάστατης αξίας τους νερού, δεν θα είναι δυνατή η διαφύλαξη αυτού του κρίσιμου φυσικού πόρου για όλους.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ανακοινώνει ένα πλέγμα άμεσων στοχευμένων παρεμβάσεων για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και του πόσιμου νερού.

Μεταξύ των έργων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά:
  • Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των απωλειών.
  • Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης με τηλεμετρία.
  • Δράσεις εξοικονόμησης νερού στα νοικοκυριά.
  • Υλοποίηση υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση.
  • Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη διαχείριση και βελτίωση των υδάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιούνται έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 715 εκατ. ευρώ, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ενδεικτικά:

Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Με τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των εσωτερικών επιφανειακών (ποταμών και λιμνών), μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων της χώρας, με στόχο την αξιολόγηση/ταξινόμηση της ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) και ποσοτικής τους κατάστασης και την εκτίμηση των μακροχρόνιων αλλαγών που προκύπτουν από ανθρωπογενείς παράγοντες.

Το μεγάλο Πρόγραμμα της συστηματικής παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουόμενων. Το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε έτος, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Τα Σχέδια Διαχείρισης αποτελούν έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού, τα οποία αντιστοιχούν στα Υδατικά Διαμερίσματα και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων εντός μιας λεκάνης απορροής ποταμού, με σκοπό την επίτευξη της «καλής» κατάστασης των υδάτων.

Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πόσιμου νερού και περιορισμού διαρροών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημαντικές δράσεις για την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των υδατικών πόρων προβλέπονται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία 2021-2025 που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, δεδομένου ότι η ορθολογική χρήση και αξιοποίηση του νερού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μετάβασης σε μία βιώσιμη οικονομία.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:

«Η σωστή διαχείριση και προστασία του πολύτιμου αγαθού του νερού που αποτελεί πηγή ζωής, αποτελεί θεμελιώδη αρχή που διέπει τη στρατηγική της Κυβέρνησής μας για τη μετάβαση σε μία βιώσιμη κοινωνία και οικονομία. Ιδιαίτερα εάν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις νερού ανά κάτοικο μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ιδιαίτερες ξηροθερμικές συνθήκες που αναπτύσσονται στη χώρα μας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού και η ορθή αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας είναι βασικές προτεραιότητες».

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε:

«Εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν εφησυχάζουμε, γι’ αυτό υλοποιούμε τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ολοκληρώνουμε τα master plans για τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού, προχωράμε στην εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το πόσιμο νερό και προωθούμε την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση τόσο των αποθεμάτων όσο και της ποιότητας των υδάτων. Θέλουμε τη συμμετοχή όλων στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε τον υδάτινο πλούτο της Ελλάδας».

 

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό: Οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και του πόσιμου νερού