Ρεκόρ νεκρών θαλάσσιων χελωνών στην χώρα μας

Περισσότερες 700 νεκρές χελώνες καταγράφηκαν φέτος στη χώρα μας, αναφέρει ο «ΑΡΧΕΛΩΝ», καλώντας όλους σε εγρήγορση εν όψει της θερινής περιόδου. Η Οργάνωση κάνει λόγω...

H Ιαπωνία σκέφτεται να απορρίψει το μολυσμένο νερό της Φουκουσίμα στον ωκεανό

Η Ιαπωνία αποφάσισε να απορρίψει στη θάλασσα το μολυσμένο νερό από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Φουκουσίμα, στον οποίο σημειώθηκε το 2011...

Κοινή ανακοίνωση 56 οργανώσεων σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στον πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών και την ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα (RECOVER). Στις 23...

Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και τι πρόσθετα μέτρα ζητά το ΕΚ για τη μείωση των αποβλήτων και την παραγωγή οικολογικότερων προϊόντων;

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που συνάδει με τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας. Το νέο σχέδιο δράσης εστιάζει στην πρόληψη και τη διαχείριση των απορριμμάτων και στοχεύει στην ενίχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις 9 Φεβρουαρίου, το Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων ανακύκλωσης και νομικά δεσμευτικών στόχων σχετικά με τη χρήση και κατανάλωση υλικών.

Μετάβαση προς βιώσιμα προϊόντα

Για τη δημιουργία μιας αγοράς βιώσιμων, κλιματικά ουδέτερων και αποδοτικών από πλευρά πόρων προϊόντων, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του πεδίου των προϊόντων της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού (Ecodesign) ώστε να καλύπτονται και μη συνδεόμενα µε την ενέργεια προϊόντα. Οι ευρωβουλευτές θέλουν οι νέοι κανόνες να τεθούν σε ισχύ μέσα στο 2021.

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν επίσης πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της προγραμματισμένης απαξίωσης (planned obsolescence), τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και δυνατότητας επισκευής προϊόντων και την ενίσχυση των δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω της θέσπισης του “δικαιώματος στην επισκευή”. Τονίζουν ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊότων και υπηρεσιών που αγοράζουν, και κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την καταπολέμηση του “περιβαλλοντικού ξεπλύματος” (greenwashing).

Όσα ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας σε ανάρτησή του στο facebook:

Με το νέο Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και πόρων.

Αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά την κλιματική αλλαγή, περιορίζοντας τη σπατάλη φυσικών πόρων και ενισχύοντας την ανακύκλωση και την καινοτομία.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία