Προληπτικά έργα αντιπυρικής προστασίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία μετέβη νωρίτερα σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά,...

Πολιτική Προστασία και ΥΠΕΝ μαζί στη θωράκιση της χώρας από πυρκαγιές

Σε πλήρη συντονισμό βρίσκονται η Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεών τους στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Αυτό...

ΥΠΕΝ: 27 ερωταπαντήσεις για τους δασικούς χάρτες

Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει αξιόπιστους δασικούς χάρτες. "Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι...

Όσα πρέπει να ξέρετε για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τους στόχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τον αριθμό 185 πήρε το ΦΕΚ Β’ της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 με την πράξη 39 του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). που θα ακολουθήσει η Ελλάδα μέχρι το 2030.

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) προβλέπει τέσσερις μονάδες καύσης, που για την κατασκευή τους απαιτούνται 632 εκατ. ευρώ με 805 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση που έχει γίνει.

Οι βασικοί στόχοι νέου ΕΣΔΑ:

– Ταφή των απορριμμάτων στο 10% το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση
(2035)
– Παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και αποκατάσταση των παράνομων χωματερών
μέχρι το 2022
– Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων και των
βιοαποβλήτων)
– Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την
επικράτεια μέχρι το 2022
– Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 46
Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).
– Λειτουργία 4 μονάδων παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ,
όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Τα μέτρα:
 • Εφαρμογή τέλους ταφής ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά με την Εφαρμογή του «Πληρώνω όσο
  Πετάω»
 •  Πανελλαδική επέκταση του καφέ κάδου και με ειδικό εξοπλισμό και για τα άλλα ρεύματα.
 •  Μεγέθυνση και τεχνολογική αναβάθμιση των ΚΔΑΥ με δυνατότητα όμως και παραγωγής καυσίμου.
 • Δημιουργία εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων
 • Δημιουργία Μονάδων παραγωγής Ενέργειας
 • Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας αποβλήτων
 • Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων από την κτηνοτροφία
 • Ενίσχυση και δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
 • ΧΥΤΑ επικίνδυνων αποβλήτων που θα λέγονται ΧΥΤΕΑ
 • Δημιουργία συστήματος διαχείρισης αδρανών στα νησιά
 • Συλλογή ιατρικών αποβλήτων
 • Τοποθέτηση κάδων συσσωρευτών οχημάτων βιομηχανίας
 • Ενθάρρυνση της χρήσης ανακτώμενων υλικών και Ευαισθητοποίηση πολιτών
 • Το νέο ΕΣΔΑ καλείται να διαχειριστεί 7 διαφορετικούς τύπους αποβλήτων όπου τα αστικά απόβλητα αντιστοιχούν στο 17,9%. Το 40,3% είναι τα Γεωκτηνοτροφικά.

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων: Όσα πρέπει να ξέρετε