Προληπτικά έργα αντιπυρικής προστασίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία μετέβη νωρίτερα σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά,...

Πολιτική Προστασία και ΥΠΕΝ μαζί στη θωράκιση της χώρας από πυρκαγιές

Σε πλήρη συντονισμό βρίσκονται η Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεών τους στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Αυτό...

ΥΠΕΝ: 27 ερωταπαντήσεις για τους δασικούς χάρτες

Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει αξιόπιστους δασικούς χάρτες. "Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι...

Σχέδιο πέντε στόχων, για την προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα από τον ΕΟΑΝ

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τα έτη 2020 – 2022 παρουσίασε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Το Στρατηγικό Σχέδιο πέντε στόχων του Οργανισμού για την περίοδο 2020 – 2022 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΑΝ.

Υπηρετώντας το σκοπό του ΕΟΑΝ, που είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, το σχέδιο αναδεικνύει τους πέντε κύριους στρατηγικούς στόχους:

1. Μείωση δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της θέσπισης και εποπτείας μέτρων πρόληψης

2. Αύξηση της ανακύκλωσης, μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης

3. Ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου όλων των εμπλεκόμενων φορέων

4. Εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, των αρχών της κυκλικής οικονομίας και του ερευνητικού έργου του Οργανισμού

5. Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού

ΕΟΑΝ: πυλώνας υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής

«Ο ΕΟΑΝ αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση μιας νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Πέρα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, φιλοδοξούμε να λειτουργούμε ως κόμβος συντονισμού όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια: των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των φορέων της αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την επόμενη διετία είναι ένας συγκροτημένος οδικός χάρτης δράσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών, που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει τους απαιτητικούς στόχους που έχει θέσει και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης» τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Νίκος Χιωτάκης.

nikos xiotakis
Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Νίκος Χιωτάκης.

«Έχουμε σχεδιάσει μια συγκροτημένη, πολυεπίπεδη στρατηγική, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με όλους τους φορείς και βεβαίως την ενθάρρυνση των πολιτών, για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών στην καθημερινότητά τους.

Συνεχίζουμε, παράλληλα, να επιδιώκουμε την εξέλιξη του ΕΟΑΝ σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό οργανισμό, με αναβαθμισμένες διοικητικές ικανότητες και εργαλεία για την υλοποίηση της αποστολής του» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ, κ. Ιωάννης Σιδέρης.

ellinikos organismos anakuklosis

Συνεκτικό πλέγμα δράσεων και συνεργασιών για την μείωση των αποβλήτων

Κάθε ένας από τους πέντε στρατηγικούς στόχους του ΕΟΑΝ θα επιδιωχθεί την επόμενη περίοδο, μέσα από ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων, αλλά και συμπράξεων και συνεργασιών με συναρμόδιους φορείς.

Ειδικότερα, με σκοπό τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, έχουν σχεδιαστεί μια σειρά από δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση υφιστάμενων μέτρων πρόληψης, καθώς και την εκπόνηση νέων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, επίσης, οι δράσεις αξιοποίησης του περιβαλλοντικού τέλους, ενώ προβλέπονται και δράσεις αξιοποίησης δευτερογενών υλικών, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρακολούθηση υφιστάμενων και στην ανάπτυξη νέων
προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για υλικά όπως πλαστικά αλιευτικά εργαλεία, γεωργικά πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα, παιχνίδια κ.ά.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις για τη βελτιστοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας και των όρων λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς για την αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών.

Τομέα προτεραιότητας αποτελεί, επίσης, η υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, με στόχο την
εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της ανακύκλωσης ως τρόπου ζωής.
Τέλος, σημαντικό μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου αφορά τη συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την παρακολούθηση των επιδόσεών τους σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών και την υποστήριξη σχετικών πρωτοβουλιών.

ΕΟΑΝ: Σχέδιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης στην Ελλάδα